kniha v našej knižnici

Marián Varga – klávesový mág a hudobný skladateľ s osobitým rukopisom, ktorý zmenil tvár slovenskej populárnej hudby. V poradí tretia kniha mapujúca jeho život a tvorbu vznikla v spolupráci hudobného publicistu Mariána Jaslovského a Vargovej manželky Jany.

Obsiahla publikácia ponúka množstvo spomienok, mini príbehov, názorov a osobných zážitkov ľudí z umelcovho rodinného či pracovného prostredia – blízkych príbuzných, spolužiakov, pedagógov a samozrejme profesionálnych hudobníkov, s ktorými ho viazali profesijné, no predovšetkým priateľské putá. Kniha tak dotvára obraz Mariána Vargu ako dobrého a citlivého človeka, no zároveň veľkej umeleckej osobnosti z pohľadu jeho blízkych.

Keďže Marián Varga s obľubou prepožičiaval svojim opusom názvy literárnych diel, titul Nebo, peklo, raj autori biografie nepoužili náhodne. Inšpirovali sa rovnomenným experimentálnym románom Vargovho obľúbeného autora, francúzsko-argentínskeho prozaika Julia Cortazára a tento názov zároveň symbolizuje komplikovanosť umelcovej osobnosti.

Knihu odporúča: Ľudmila Katová