V pobočke Barca pribudli nové knihy a didaktické pomôcky vďaka podpore MČ Košice-Barca. 

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach kladie dôraz na neustále doplňovanie knižničného fondu tak, aby bol aktuálny a ponúkal čitateľom kvalitné čítanie z rôznych oblastí. Za dôležité považujeme udržať si priazeň našich čitateľov a ponúknuť im zážitok z čítania ako alternatívu trávenia voľného času.

Vďaka poskytnutým prostriedkom z dotácie MČ Košice-Barca vo výške 500€ sme prostredníctvom cieleného nákupu fond pobočky rozšírili o 38 kníh z oblasti beletrie i odbornej literatúry pre deti i dospelých. Okrem toho sme zakúpili i 6 didaktických pomôcok, ktoré využijeme pri práci s detským čitateľom.

Pobočka Barca sídli na prízemí kaštieľa v Barci a patrí medzi menšie pobočky Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach. Knižničný fond je univerzálny a ponúka široký výber titulov z rôznych oblastí.

Projekt podporila Mestská časť Košice-Barca.