Knižničný fond v pobočke Nad jazerom sa vďaka podpore MČ Košice-Nad jazerom rozšíril o nové knihy. 

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach kladie dôraz na neustále doplňovanie knižničného fondu tak, aby bol aktuálny a ponúkal čitateľom kvalitné čítanie z rôznych oblastí. Za dôležité považujeme udržať si priazeň našich čitateľov a ponúknuť im zážitok z čítania ako alternatívu trávenia voľného času.

Vďaka poskytnutým prostriedkom z dotácie MČ Košice-Nad jazerom vo výške 400€ sme prostredníctvom cieleného nákupu fond pobočky rozšírili o 34 kníh z oblasti beletrie i odbornej literatúry a tešiť sa môžu i najmenší čitatelia. Na našich policiach tak nájdete široký výber titulov z oblastí, o ktoré je najväčší záujem.

Pobočka Nad jazerom sídli na poschodí OC Čingov a patrí medzi väčšie sídliskové pobočky Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach. Knižničný fond je univerzálny a ponúka široký výber titulov z rôznych oblastí.

Projekt podporila Mestská časť Košice-Nad jazerom.