Čitateľský klub pri VKJB

Čitateľský klub pôsobí pri Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach od septembra 2021. Obsah stretnutí tvorí diskusia o jednom vybranom diele slovenskej alebo svetovej literatúry, na ktorom sa členovia klubu vopred dohodnú a prečítajú si ho pred stretnutím. Na fungovaní klubu, organizácii stretnutí sa okrem pracovníkov VKJB významne podieľajú aj aktívni čitatelia knižnice, ktorí takto klub nielen propagujú, ale aj otvárajú širokej čitateľskej verejnosti.

Čitateľský klub sa zameriava na podporu a rozvoj čitateľskej gramotnosti, kritického myslenia, kreatívneho a analytického prístupu k textu a vytvárania vzťahu k prečítanému dielu a literatúre ako takej u všetkých vekových kategórii. Cieľom klubu je vytváranie komunitnej, inšpiratívnej a podporujúcej atmosféry čítania, vzťahu k literatúre a diskusie o prečítaných knihách slovenskej a svetovej literatúry.

Prvé oficiálne stretnutie klubu sa uskutočnilo 2. septembra 2021 a zúčastnilo sa ho približne 20 čitateľov. Stretnutia sa konajú v mesačných intervaloch.

Členstvo v klube je bezplatné a nezáväzné. Termíny stretnutí sú uverejňované na stránke knižnice.

Stretnutie čitateľského klubu – apríl

Milí čitatelia, pozývame vás na aprílové stretnutie čitateľského klubu! Knihou mesiaca apríl a dielom, o ktorom sa budeme rozprávať, je román Leili Slimani Uspávanka, za ktorý dostala v roku 2016 prestížnu Goncourtovu cenu. Príďte [...]

Stretnutie čitateľského klubu – marec

Milí čitatelia, pozývame vás na marcové stretnutie čitateľského klubu. Budeme sa na ňom rozprávať o knihe francúzskej autorky Deplhine de Vigan Spojenia. Tešíme sa na vás vo štvrtok 2. marca 2023 o 17:00 v [...]

Stretnutie čitateľského klubu – február

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach pozýva všetkých svojich čitateľov, členov aj nečlenov Čitateľského klubu pri VKJB na svoje ďalšie stretnutie. Knihou mesiaca február a dielom, o ktorom sa budeme rozprávať, je román amerického autora [...]

Stretnutie čitateľského klubu – január

Milí čitatelia, pozývame vás na novoročné stretnutie čitateľského klubu. Knihou mesiaca január a  dielom, o ktorom sa budeme najbližšie rozprávať, je román britského autora Oscara Wilda Portrét Doriana Graya.  Príďte k nám podeliť sa [...]

Stretnutie čitateľského klubu – december

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach pozýva všetkých svojich čitateľov na predvianočné stretnutie Čitateľského klubu pri VKJB. Knihou mesiaca  december a dielom, o ktorom sa budeme rozprávať, je román Ladislava Mňačka Smrť sa volá [...]

Stretnutie čitateľského klubu – november

Pozývame všetkých členov aj nečlenov Čitateľského klubu pri VKJB na ďalšie stretnutie pri dobrej knihe. Knihou mesiaca november a dielom, o ktorom sa budeme rozprávať, je román čerstvej nositeľky Nobelovej ceny za literatúru Annie [...]