Čitateľský klub pri VKJB

Čitateľský klub pôsobí pri Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach od septembra 2021. Obsah stretnutí tvorí diskusia o jednom vybranom diele slovenskej alebo svetovej literatúry, na ktorom sa členovia klubu vopred dohodnú a prečítajú si ho pred stretnutím. Na fungovaní klubu, organizácii stretnutí sa okrem pracovníkov VKJB významne podieľajú aj aktívni čitatelia knižnice, ktorí takto klub nielen propagujú, ale aj otvárajú širokej čitateľskej verejnosti.

Čitateľský klub sa zameriava na podporu a rozvoj čitateľskej gramotnosti, kritického myslenia, kreatívneho a analytického prístupu k textu a vytvárania vzťahu k prečítanému dielu a literatúre ako takej u všetkých vekových kategórii. Cieľom klubu je vytváranie komunitnej, inšpiratívnej a podporujúcej atmosféry čítania, vzťahu k literatúre a diskusie o prečítaných knihách slovenskej a svetovej literatúry.

Prvé oficiálne stretnutie klubu sa uskutočnilo 2. septembra 2021 a zúčastnilo sa ho približne 20 čitateľov. Stretnutia sa konajú v mesačných intervaloch.

Členstvo v klube je bezplatné a nezáväzné. Termíny stretnutí sú uverejňované na stránke knižnice.

Stretnutie čitateľského klubu-apríl

Milí čitatelia, pozývame vás na aprílové stretnutie čitateľského klubu Knihou mesiaca apríl a dielom, o ktorom sa budeme rozprávať, je román Hervého Le Telliera Anomália, za ktorý dostal v roku 2020 prestížnu Goncourtovu cenu. Príďte k [...]

Stretnutie čitateľského klubu – marec

Milé čitateľky a čitatelia, pozývame vás na marcové stretnutie čitateľského klubu. Budeme sa na ňom rozprávať o knihe francúzskej autorky Daniela Tammeta Narodený v modrú stredu. Tešíme sa na vás vo štvrtok 14. marca 2023 [...]

Stretnutie čitateľského klubu – február

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach pozýva všetkých svojich čitateľov na februárové stretnutie Čitateľského klubu. Budeme sa rozprávať o knihe Ernest Hemingway: Pohyblivý sviatok. Stretnutie sa bude konať vo štvrtok 15. februára 2024 o 17:00 [...]

Stretnutie čitateľského klubu – január

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach pozýva všetkých svojich čitateľov na januárové stretnutie Čitateľského klubu. Budeme sa rozprávať o knihe Joan Lindsay: Piknik pri Hanging Rock. Stretnutie sa bude konať vo štvrtok 18. januára [...]

Stretnutie čitateľského klubu – december

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach pozýva všetkých svojich čitateľov na predvianočné stretnutie Čitateľského klubu. Budeme sa rozprávať o detektívnom románe Karsten Dusse Sústreď sa na vraždu. Stretnutie sa bude konať vo štvrtok 14. decembra [...]

Stretnutie čitateľského klubu-november

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach pozýva  svojich čitateľov na novembrové stretnutie Čitateľského klubu pri VKJB. Stretnutie sa bude konať vo štvrtok 23. novembra 2023 o 17:00 v centrálnej knižnici na Hviezdoslavovej ul. 5. [...]