Čitateľský klub pri VKJB

Čitateľský klub pôsobí pri Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach od septembra 2021. Obsah stretnutí tvorí diskusia o jednom vybranom diele slovenskej alebo svetovej literatúry, na ktorom sa členovia klubu vopred dohodnú a prečítajú si ho pred stretnutím. Na fungovaní klubu, organizácii stretnutí sa okrem pracovníkov VKJB významne podieľajú aj aktívni čitatelia knižnice, ktorí takto klub nielen propagujú, ale aj otvárajú širokej čitateľskej verejnosti.

Čitateľský klub sa zameriava na podporu a rozvoj čitateľskej gramotnosti, kritického myslenia, kreatívneho a analytického prístupu k textu a vytvárania vzťahu k prečítanému dielu a literatúre ako takej u všetkých vekových kategórii. Cieľom klubu je vytváranie komunitnej, inšpiratívnej a podporujúcej atmosféry čítania, vzťahu k literatúre a diskusie o prečítaných knihách slovenskej a svetovej literatúry.

Prvé oficiálne stretnutie klubu sa uskutočnilo 2. septembra 2021 a zúčastnilo sa ho približne 20 čitateľov. Stretnutia sa konajú v mesačných intervaloch.

Členstvo v klube je bezplatné a nezáväzné. Termíny stretnutí sú uverejňované na stránke knižnice.

Stretnutie čitateľského klubu

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach srdečne pozýva všetkých svojich čitateľov na ďalšie stretnutie Čitateľského klubu pri VKJB. Stretnutie sa bude konať vo štvrtok 25. novembra 2021 o 17:00 v centrálnej požičovni knižnice na Hviezdoslavovej [...]

Stretnutie čitateľského klubu

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach pozýva všetkých svojich čitateľov na ďalšie stretnutie Čitateľského klubu pri VKJB. Stretnutie sa bude konať vo štvrtok 28. októbra 2021 o 17:00 v centrálnej požičovni knižnice na Hviezdoslavovej [...]

Stretnutie čitateľského klubu

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach pozýva všetkých svojich čitateľov na stretnutie Čitateľského klubu pri VKJB. Stretnutie sa bude konať vo štvrtok 30. septembra 2021 o 17:00 v centrálnej požičovni knižnice na Hviezdoslavovej ul. 5. [...]