Čitateľský klub pri VKJB

Čitateľský klub pôsobí pri Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach od septembra 2021. Obsah stretnutí tvorí diskusia o jednom vybranom diele slovenskej alebo svetovej literatúry, na ktorom sa členovia klubu vopred dohodnú a prečítajú si ho pred stretnutím. Na fungovaní klubu, organizácii stretnutí sa okrem pracovníkov VKJB významne podieľajú aj aktívni čitatelia knižnice, ktorí takto klub nielen propagujú, ale aj otvárajú širokej čitateľskej verejnosti.

Čitateľský klub sa zameriava na podporu a rozvoj čitateľskej gramotnosti, kritického myslenia, kreatívneho a analytického prístupu k textu a vytvárania vzťahu k prečítanému dielu a literatúre ako takej u všetkých vekových kategórii. Cieľom klubu je vytváranie komunitnej, inšpiratívnej a podporujúcej atmosféry čítania, vzťahu k literatúre a diskusie o prečítaných knihách slovenskej a svetovej literatúry.

Prvé oficiálne stretnutie klubu sa uskutočnilo 2. septembra 2021 a zúčastnilo sa ho približne 20 čitateľov. Stretnutia sa konajú v mesačných intervaloch.

Členstvo v klube je bezplatné a nezáväzné. Termíny stretnutí sú uverejňované na stránke knižnice.

Stretnutie čitateľského klubu-november

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach pozýva  svojich čitateľov na novembrové stretnutie Čitateľského klubu pri VKJB. Stretnutie sa bude konať vo štvrtok 23. novembra 2023 o 17:00 v centrálnej knižnici na Hviezdoslavovej ul. 5. [...]

Stretnutie čitateľského klubu – október

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach pozýva  svojich čitateľov na ďalšie stretnutie Čitateľského klubu pri VKJB. Stretnutie sa bude konať vo štvrtok 12. októbra 2023 o 17:00 v centrálnej knižnici na Hviezdoslavovej ul. 5. [...]

Stretnutie čitateľského klubu – september

Milí čitatelia, po letnej prestávke vás opäť pozývame na ďalšie stretnutie nášho čitateľského klubu. Knihou mesiaca september a dielom, o ktorom sa budeme rozprávať, je román Benedicta Wellsa Na konci samoty. Príďte sa k [...]

Stretnutie čitateľského klubu – jún

Milí čitatelia, - pozývame vás na  predprázdninové stretnutie čitateľského klubu. Bude sa konať 29. júna o 17:00 v centrálnej knižnici na Hviezdoslavovej 5. Knihou mesiaca jún a dielom, o ktorom sa budeme rozprávať, je román [...]

Stretnutie čitateľského klubu – máj

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach pozýva všetkých svojich čitateľov na ďalšie stretnutie čitateľského klubu. Knihou mesiaca máj a dielom, o ktorom sa budeme rozprávať, je román slovenského autora Juraja Červenáka Anjel v podsvetí. [...]

Stretnutie čitateľského klubu – apríl

Milí čitatelia, pozývame vás na aprílové stretnutie čitateľského klubu! Knihou mesiaca apríl a dielom, o ktorom sa budeme rozprávať, je román Leily Slimani Uspávanka, za ktorý dostala v roku 2016 prestížnu Goncourtovu cenu. Príďte [...]