Čitateľský klub pri VKJB

Čitateľský klub pôsobí pri Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach od septembra 2021. Obsah stretnutí tvorí diskusia o jednom vybranom diele slovenskej alebo svetovej literatúry, na ktorom sa členovia klubu vopred dohodnú a prečítajú si ho pred stretnutím. Na fungovaní klubu, organizácii stretnutí sa okrem pracovníkov VKJB významne podieľajú aj aktívni čitatelia knižnice, ktorí takto klub nielen propagujú, ale aj otvárajú širokej čitateľskej verejnosti.

Čitateľský klub sa zameriava na podporu a rozvoj čitateľskej gramotnosti, kritického myslenia, kreatívneho a analytického prístupu k textu a vytvárania vzťahu k prečítanému dielu a literatúre ako takej u všetkých vekových kategórii. Cieľom klubu je vytváranie komunitnej, inšpiratívnej a podporujúcej atmosféry čítania, vzťahu k literatúre a diskusie o prečítaných knihách slovenskej a svetovej literatúry.

Prvé oficiálne stretnutie klubu sa uskutočnilo 2. septembra 2021 a zúčastnilo sa ho približne 20 čitateľov. Stretnutia sa konajú v mesačných intervaloch.

Členstvo v klube je bezplatné a nezáväzné. Termíny stretnutí sú uverejňované na stránke knižnice.

Stretnutie čitateľského klubu – november

Pozývame všetkých členov aj nečlenov Čitateľského klubu pri VKJB na ďalšie stretnutie pri dobrej knihe. Knihou mesiaca november a dielom, o ktorom sa budeme rozprávať, je román čerstvej nositeľky Nobelovej ceny za literatúru Annie [...]

Stretnutie čitateľského klubu – október

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach pozýva všetkých svojich čitateľov, členov aj nečlenov Čitateľského klubu pri VKJB na svoje ďalšie stretnutie. Knihou mesiaca október a dielom, o ktorom sa budeme rozprávať, je román Eowyn Iveyove [...]

Stretnutie čitateľského klubu – september

Milí čitatelia, po prázdninovej prestávke vás opäť pozývame na ďalšie stretnutie čitateľského klubu! Knihou mesiaca september a dielom, o ktorom sa budeme rozprávať, je román Virgínie Woolfovej Orlando. Príďte k nám podeliť sa so [...]

Stretnutie čitateľského klubu – jún

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach pozýva všetkých svojich čitateľov na predprázdninové stretnutie Čitateľského klubu pri VKJB. Knihou mesiaca jún je román Huraki Murakamiho Nórske dřevo. Stretnutie sa bude konať vo štvrtok 23. júna 2022 [...]

Stretnutie čitateľského klubu – máj

Milí čitatelia, pozývame vás na ďalšie stretnutie čitateľského klubu! Knihou mesiaca máj a  dielom, o ktorom sa budeme najbližšie rozprávať, je kniha slovenského autora Pavla Vilikovského Krásna strojvodkyňa, krutá vojvodkyňa. Príďte k nám podeliť [...]

Stretnutie čitateľského klubu – apríl

Milí čitatelia, pozývame vás na aprílové stretnutie čitateľského klubu! Knihou mesiaca apríl a ďalším dielom, o ktorom sa budeme rozprávať, je jeden z najoceňovanejších a najpopulárnejších románov súčasnosti írskej autorky Sally Rooney Normálni ľudia. [...]