Prednáška a workshop zo vzdelávacieho cyklu Čo nás môže naučiť kresťanská mystika pod vedením lektora doc. Martina Dojčára.