Vďaka podpore Fondu na podporu kultúry národnostných menšín sme doplnili náš knižničný fond o nové knihy v maďarčine.

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach kladie dôraz na neustále doplňovanie knižničného fondu tak, aby bol aktuálny a ponúkal čitateľom kvalitné čítanie z rôznych oblastí. Knižnica aktívne spolupracuje aj s inštitúciami a organizáciami rôznych národnostných menšín.

Cieľom projektu Dobré čítanie v maďarčine je ponúknuť predovšetkým príslušníkom maďarskej menšiny v Košiciach maďarskú beletriu a odbornú literatúru tak, aby si udržali stály kontakt s kvalitnou maďarskou literatúrou, maďarským jazykom a reáliami, zlepšením ich dostupnosti v našej knižnici.

Prostredníctvom cieleného nákupu maďarských kníh sme náš fond rozšírili o 112 kníh, a to tak beletrie ako aj odbornej literatúry. Čitatelia si tak  na našich policiach nájdu široký výber kníh súčasných maďarských spisovateľov.

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.