Vďaka podpore Fondu na podporu kultúry národnostných menšín sme doplnili náš knižničný fond o nové české knihy.

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach kladie dôraz na neustále doplňovanie knižničného fondu tak, aby bol aktuálny a ponúkal čitateľom kvalitné čítanie z rôznych oblastí. Knižnica aktívne spolupracuje aj s inštitúciami a organizáciami rôznych národnostných menšín.

Cieľom projektu Z českých prameňov je ponúknuť predovšetkým príslušníkom početnej českej menšiny v Košiciach českú beletriu a odbornú literatúru tak, aby si udržali stály kontakt s kvalitnou českou literatúrou, českým jazykom a reáliami, zlepšením ich dostupnosti v našej knižnici.

Prostredníctvom cieleného nákupu českých kníh sme náš fond rozšírili o 123 kníh, a to tak beletrie ako aj odbornej literatúry. Čitatelia si tak na našich policiach nájdu široký výber kníh súčasných českých spisovateľov.

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.