Poviedku Slávnostný obed (1918) napísala Elena Petrovská, autorka čŕt a krátkych próz, sestra Petra Kompiša, vlastným menom Božena Okrucká.