Poviedku Bako a Miko napísal Ján Čajak – prozaik, syn štúrovského básnika Janka Čajaka, učiteľ a organizátor kultúrneho života dolnozemských Slovákov