Prenesme sa spolu na maďarský vidiek, blízko rumunských hraníc, do malej obce  70. rokov 20. storočia. Miestne pomery sa po zavedení jednotných roľníckych družstiev zmenili. Niekto si prilepšil, niekto zostal na okraji obce, ba aj miestnej komunity. V chudobe, bez podpory. Snahy zamestnať sa, prispôsobiť sa režimu, uživiť svoju rodinu alebo mať svoj hrdinský názor a zostať bez prostriedkov  bolo večnou dilemou hlavy rodiny.

Toto všetko je opísané očami malého chlapca, vnímavo a jednoducho. Rodina žije zo dňa na deň. V malom domčeku, bez akejkoľvek nádeje na zlepšenie. V začarovanom kruhu hystérie, alkoholu a hladu sledujeme príbeh, ktorý nemá šťastný koniec. Ten nikto ani nečaká. Rovnako tak obyvatelia obce žijú svoj stratený život. Práca, domácnosť, miestna krčma. Nič sa nehýbe, všetko je statické….

Román čitateľa zasiahne priamo do duše. Je strohý, surový, ale písaný s obdivuhodnou schopnosťou autora postrehnúť aj tie najdrobnejšie túžby malého človeka, ktorý si možno ako jediný uvedomuje, že niečo nie je v poriadku. Začítajte sa, ocitnete sa v inom svete, ktorý si vytvorili ľudia dobrovoľne, neuvedomujúc si, že sa sami dostali na koniec sveta, z ktorého už niet návratu.

Knihu odporúča

Milada Grohoľová

Kniha v našom katalógu