Prvý dotyk so slobodou. Sprítomňovanie minulosti na príklade Nežnej revolúcie z novembra ‘89.

Edukačno-historický webový portál Prvý dotyk so slobodou, ktorého súčasťou je aj rovnomenný učebný text vznikol ako výstup projektu realizovaného Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Je dostupný na tomto linku: https://prvydotyksoslobodou.sk/

Myšlienka na jeho rozpracovanie ako aj jeho vnútorný koncept vzišli z rovnomennej interaktívnej výstavy, ktorá bola usporiadaná v novembri 2019, pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie. Vytvorenie výstavy bolo vedené pod záštitou Košického samosprávneho kraja a za jej realizáciu boli zodpovedné Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v KošiciachVerejná knižnica Jána Bocatia v KošiciachÚstav pamäti národa a Rozhlas a televízia Slovenska .

Jej virtuálnu prehliadku môžete zhliadnuť na tomto linku: https://nezna.3-d.sk/