Píšete poéziu alebo maľujete, kreslíte či fotografujete? Zapojte sa do súťaže Košického kraja pod názvom SLOVOM A OBRAZOM.

Pozývame do súťaže študentov, členov klubov, krúžkov, ale aj všetkých talentovaných autorov so záujmom o tvorbu poézie, fotografických aj výtvarných diel. Súťaž je rozdelená do dvoch kategórii Poézia – určená pre autorov od 15 do 25 rokov, autorov nad 25 rokov a Vizuálna tvorba – fotografia – ilustrácia k poézií, výtvarné dielo – ilustrácia k poézii. Účasť autorov vo vizuálnej tvorbe je podmienená dolnou vekovou hranicou 15 rokov, horná je bez obmedzení.

Súťažiaci pre literárnu tvorbu a vizuálnu tvorbu sa prihlasujú elektronicky, vyplnením tohto formulára.

POZOR! Uzávierka súťaže literárnej tvorby je predĺžená do 15.5.2022. Súťažné práce bude hodnotiť odborná porota.

Najúspešnejšie básnické diela, ktoré navrhla porota na ocenenie, budú zverejnené na web stránke organizátora do 9.6.2022, kde k nim fotografi a výtvarníci budú môcť priradiť svoje ilustrácie najneskôr do 9.9.2022.

Po vyhodnotení druhej časti súťaže Vizuálna tvorba:

a / vydá organizátor ocenenú TOP poéziu s ocenenými TOP ilustráciami v  zborníku
b / odprezentuje diela elektronicky v online priestore
c / odprezentuje literárne aj vizuálne diela v tlačenej forme, z ktorých organizátor pripraví putovnú výstavu v rámci Košického kraja

Autori, ktorí sa do súťaže zapoja, budú pozvaní na záverečné vyhodnotenie a slávnostné odovzdávanie cien.

Propozície súťaže nájdetu tu.

Tešíme sa na vašu účasť.