Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Matica slovenská pripravili online vzdelávací historický dokument o Pavlovi Jozefovi Šafárikovi pre školy i záujemcov o národné dejiny. Dielo bude slúžiť aj ako reprezentačné video univerzity.

Idea produkcie nového dokumentárneho filmu o živote a diele Pavla Jozefa Šafárika sa vo vedení UPJŠ v Košiciach zrodila pri príležitosti pripomenutia si šesťdesiateho výročia jej založenia v roku 2019. Jeho vznik bol naplánovaný na rok 2021, v ktorom si slovenská a česká odborná verejnosť pripomenula 160. výročie úmrtia P. J. Šafárika. Na príprave snímky s názvom Tichý génius Pavol Jozef Šafárik výrazne spolupracoval Ján Gbúr, profesor na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorý na základe najnovších výsledkov vedeckého výskumu diela rodáka z Kobeliarova vytvoril scenár dokumentu. Dokument bol vytvorený spolu s Maticou slovenskou, ktorá týmto nadväzuje na svoje predchádzajúce historické dokumenty venované významným slovenským osobnostiam a udalostiam.

Historický dokument Tichý génius Pavol Jozef Šafárik komplexne zobrazuje Šafárika ako slovenského básnika, historika, etnografa, slavistu, univerzitného profesora a zakladateľa vedeckej slavistiky. Videodokument sa svojou formou stal zaujímavou vzdelávacou pomôckou nielen pre študentov.

Zdroj: UPJŠ