Verejná knižnica Jána Bocatia ako prvá knižnica na Slovensku zriadila konzultačné stredisko a ponúka už tretí rok svojim čitateľom vo  veku 50+ a čitateľom, ktorí sú invalidní dôchodcovia, možnosť štúdia na virtuálnej univerzite tretieho veku. Od 31. januára 2022 otvárame ďalšie kurzy letného semestra.

Garantom študijného programu je Provozně ekonomická fakulta Českej zemědělskej univerzity v Prahe. V tomto semestri ponúkame tieto kurzy (kliknutím na názov kurzu získate viac informácií):

Baroková architektúra v Čechách

Čínska medicína v našej záhradke

Dejiny odevnej kultúry

Každý kurz obsahuje 6 skupinových prednášok a a spoločné testy, ktoré sa uskutočnia v konferenčnej miestnosti v Centrálnej požičovni  na Hviezdoslavovej 5 raz za 14 dní (vždy v pondelok od 16:00 h.). Učebné materiály ku kurzom sú v českom jazyku a budú poslucháčom kedykoľvek prístupné na webovej stránke vu3v.sk po zadaní prideleného osobného prihlasovacieho kódu. Záverečný test môžu účastníci absolvovať po poslednej spoločnej prednáške až do uzavretia semestra 1. mája 2022.

Poslucháč kurz absolvuje účasťou na skupinových prednáškach,  vypracovaním samostatného testu po každej prednáške a celkového záverečného testu. Po úspešnom ukončení kurzu získa „Pamätný list“.

Cena jedného kurzu je 26 Eur.

Prihlásiť sa na kurzy je možné vyplnením a  zaslaním priloženej prihlášky do 12. januára 2022 na mailovú adresu: kostrabova@vkjb.sk.

Zrealizujeme kurzy, o ktoré bude najväčší záujem a nakoľko je  v každom kurze limitovaný počet účastníkov, budeme  akceptovať iba záujemcov prihlásených do naplnenia kapacitných možností.

Školné  je splatné v hotovosti na prvom stretnutí kurzu.