🎅 Mikuláš je najmä o dávaní, a tak sme sa mu rozhodli v tomto roku trochu pomôcť a balíčkami plnými kníh a kalendárov potešiť klientov viacerých zariadení.

Z knižných darčekov sa budú radovať klienti zariadení zo Strediska Sociálnej Pomoci Mesta Košice na Garbiarskej ulici, z Domovoa sociálnych služieb DOMKO a Služby Včasnej Intervencie v Parku mládeže,  z ARCUS – Špecializovaného zariadenia a zariadenia pre seniorov, z Krízového centra pre matky s deťmi v Košickej Novej Vsi patriaceho pod Arcidiecéznu charitu v Košiciach a z VIA LUX – Domova sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov v Barci.

🥰 Veríme, že sme im spríjemnili toto adventné obdobie.