V rámci Dní českej kultúry 2021 sa v priestoroch Centrálnej požičovne Verejnej knižnice Jána Bocatia konala 8. októbra vernisáž ďalšej výstavy.

Prednáška a komentovaná prehliadka polárnika a prekladateľa Zdeňka Lyčku, slávnostne otvorila výstavu knižných ilustrácií a kópií obrazov Juliusa Payera, asi najslávnejšieho maliara polárnych krajín vôbec.