Február sa u nás bude niesť v znamení hudobnej mapy.

V priebehu nasledujúceho mesiaca vám každý týždeň prinesieme jednu folklórnu výzvu. Zapojiť do nej sa môžete na našom facebookovom profile.

Do komentárov nám napíšte odpoveď na aktuálnu výzvu, môžete pripojiť aj fotografiu alebo video.

Najaktívnejších z vás odmeníme vecnými cenami.

#hudobnamapa

Výzva na 1. týždeň: Najobľúbenejšia folklórna skupina
Výzva na 2. týždeň: Najobľúbenejšia ľudová pieseň
Výzva na 3. týždeň: Ľudové zvyky a tradície