Súťaž bola z dôvodu zlej epidemiologickej situácie zrušená.

Štartuje 10. ročník výtvarnej súťaže v kreslení a maľovaní ornamentov KOLORIT SLOVENSKÉHO ORNAMENTU 2021.

Cieľom súťaže je posilňovať slovenskú identitu, vychovávať vzťah ku kultúrnemu dedičstvu; vytvárať nové podnety na výtvarný prejav, podporovať výtvarné talenty, na regionálnej úrovni poskytovať priestor na prezentáciu a konfrontáciu výsledkov v ornamentálnom prejave.

Hlavnými organizátormi súťaže sú Súkromné etnografické múzeum Humno a Dom Matice slovenskej v Košiciach. Partnerom súťaže je Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach.

Bližšie informácie o súťaži nájdete na priloženom linku.