Na koniec školského roka (30. júna) Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach prichystala pre všetkých žiakov a študentov milú odmenu za vysvedčenie – prázdninovú prehliadku o fontánach s Milanom Kolcunom.

Prehliadka sa začne o 15:00 na nádvorí Barkóczyho paláca na Hlavnej 48, kde náš najznámejší košický sprievodca odkryje  účastníkom tajomstvo tamojších fontán. Následne ich prevedie fontánami na Hlavnej ul. Počas hodinovej prehliadky sa dozvedia zaujímavé informácie o spievajúcej fontáne, fontáne znamení, potôčiku na Hlavnej, fontáne pri Kaplnke sv. Michala a na Dominikánskom námestí. Prehliadku ukončia rozprávaním o Fontáne pri obchodnom dome Dargov.

Pozvané sú všetky deti v sprievode rodičov či starých rodičov, ktorí sú čitateľmi knižnice.

Spolu s Milanom Kolcunom sa na vás tešíme.