ArtEst – polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže a Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach (VKJB) pripravili výstavu z tvorby znevýhodnenej mládeže  s názvom Cez umenie k pomoci II.

Výstava mandál Dávida Jonáša a aj iných ručných prác frekventantov o. z. ArtEst bude prístupná v priestoroch pobočky KVP, Hemerkova 39, Košice od 30. júna do 26. septembra 2022.

O. z. ArtEst – polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže združuje mentálne hendikepovanú mládež po ukončení školskej dochádzky a primárne sa zaoberá umeleckým vzdelávaním. Svojim frekventantom poskytuje komplexné umelecké vzdelávanie a sociálne služby formou DSS. ArtEst pracuje na dennej báze v kultúrno-spoločenskom centre Átrium klub v Košiciach, v pracovných dňoch a poskytuje štrnástim mentálne hendikepovaným klientom vzdelávaciu, pracovnú a záujmovú činnosť.

Medzi úspešné projekty patria založenie sociálneho divadla Hopi hope v roku 2012, v ktorom pracujú mentálne hendikepovaní klienti o.z. ArtEst spolu so zdravými umelcami, ale aj s ľuďmi bez domova a talentovanými rómskymi umelcami.

Združenie intenzívne spolupracujeme s organizáciami v Holandsku, Maďarsku, Česku a Japonsku, kde veľmi pozitívne hodnotia myšlienku integrácie prostredníctvom umenia. Hlavným motom organizácie je, že práca musí mať zmysel a musí byť preukázateľným spôsobom predstavená aj širokej verejnosti. Preto klienti svoju činnosť neustále prezentujú na festivaloch, doma aj v zahraničí, v školách, v domovoch sociálnych služieb, ale aj širokej odbornej a laickej verejnosti. Výsledky výtvarných prác a drobné úžitkové predmety pravidelne prezentujú na výstavách doma aj v zahraničí ( Maďarsko, Japonsko) a formou predajných stánkov. Klienti tak pravidelne prichádzajú do kontaktu s ľuďmi a nie sú izolovaní. Organizácia pomáha svojim klientom uvedomiť si ich vlastnú hodnotu, pracuje nielen na zlepšení ich fyzických a pohybových vlastností, ale aj zvyšovaním ich sebavedomia a schopnosti čo najnezávislejšieho života. Netvrdíme, že všetci hendikepovaní by mali mať divadlo, tvorivú dielňu, či natáčať filmy, každý z nich má ale právo nájsť si svoj zmysel života a realizovať sa v oblasti, ktorú miluje. Združenie poukazuje, že mentálne hendikepovaní nie sú pre spoločnosť len príťažou, ale sú schopní aj dávať.

Viac o o. z. ArtEst aj jej tvorbe nájdete na ich webovej stránke

www.artest-zdruzenie.webnode.sk/

a facebookovej stránke https://www.facebook.com/artestzdruzenie