Dejepisný spolok v Košiciach, Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, v. v. i. a Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach vás srdečne pozývajú na prednášku s Patríciou Fogelovou a Veronikou Szeghy-Gayer na tému Deportácie z Košíc v roku 1944, v ktorej autorky predstavia najnovšie výsledky  výskumu o tragických udalostiach, ktoré sa v Košiciach odohrali pred 80 rokmi.

Podujatie sa uskutoční 30. apríla 2024 (utorok) o 16.00 hod. na regionálnom oddelení knižnice na Hlavnej 48 v Košiciach.

Tešíme sa na Vašu účasť.