Upgradni sa  a zvýš svoje profesijné a osobnostné kompetencie.

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach pozýva knihovníčky a knihovníkov na druhý ročník odborného vzdelávania – vzdelávací cyklus Upgradni sa. Jeho cieľom je prispieť k rozvoju odborných znalostí a zručností knihovníčok a knihovníkov tak, aby dokázali v kvalitnejšom pracovnom prostredí poskytovať verejnosti lepšie služby.

V rámci vzdelávacieho cyklu, ktorý bude prebiehať v mesiacoch máj – november 2024, pripravila knižnica 5 tematických prednášok a workshopov. Vzdelávanie bude realizované zážitkovou formou tak, aby sa účastníci aktívne zapájali a učili sa novým zručnostiam prakticky. Lektormi jednotlivých tém budú renomovaní odborníci vo svojej oblasti.

Témy knihovníckeho vzdelávania sme vyberali aj na základe vyhodnotenia spätnej väzby od účastníkov prvého ročníka a zároveň tak, aby sme reflektovali na aktuálne potreby, ktorým knihovníci a knihovníčky čelia.

Harmonogram:

28. 5.  Súčasná literatúra pre dospelých (Mirka Ábelová)

11. 6. Kritické myslenie (Jakub Kobela)

10. 9. Starostlivosť o knižný fond (Barbora Palatínusová)

8. 10. Ako nevyhorieť pri práci s ľuďmi (Vladimír Lichner)

12. 11. Umelá inteligencia (Samuel Kováčik – Vedátor)

Vzdelávací kurz Upgradni sa realizujeme v rámci projektu VKJB 2024, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.