Ďakujeme pánovi Ing. Robertovi Gregorekovi PhD. a Botanickej záhrade UPJŠ za to, že spolu s účastníkmi cyklu neformálneho vzdelávania dospelých premenili pobočku knižnice na sídlisku KVP na záhradu plnú živých kvetov a krásnych ikebán.