Tradičný odev plnil v minulosti nielen ochrannú a estetickú funkciu, ale niektoré jeho súčasti boli aj symbolom stavu nositeľky. Symbolom ženy bola pokrývka hlavy čepiec, často prekrývaný šatkou, ktorý   zakrýval vlasy ženy. Symbolom dievčaťa vstupujúceho do manželstva bola parta, alebo veniec. Symbolické snímanie venca (party) a čepenie nevesty boli a doposiaľ aj sú súčasťou svadobných obradov.

Svadba je témou tohtoročných festivalov v Košiciach, Rozhanovciach a aj vo Východnej. Verejná knižnica Jána Bocatia v  Košiciach pripravila pre svojich návštevníkov výstavu Party a čepce…, ale aj svadobné kroje neviest z historických regiónov Košického kraja, z Abova, Gemera, zo Spiša a zo Zemplína. Výstavu dopĺňajú svadobné fotografie z prvej polovice 20.storočia zo súkromných zbierok, ktoré na výstavu zapožičalo Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria. Vystavené súčasti krojov zapožičali na výstavu Folklórne kolektívy z Margecian, Veľkého Folkmára, Košickej Belej, Valalík, Košickej Novej Vsi, Nižného Klátova, Michaloviec a z Rejdovej.

Výstava je  sprievodným podujatím Cassovia Folkfestu 2018 a je prístupná verejnosti počas výpožičného času v centrálnej požičovni na Hviezdoslavovej 5 od 14.júna do 31.júla 2018.