Pozývame vás na ďalšiu prednášku v rámci vzdelávacieho cyklu Čo nás môže naučiť kresťanská mystika?

Prednáška pod názvom Katolícka mystika sa uskutoční v stredu 25.mája 2022 o 16:30 na hudobnom oddelení knižnice na Hlavnej 48.

Zlatým vekom katolíckej mystiky bol vrcholný stredovek a raný novovek. Z plejády veľkým mystikov tohto obdobia siahneme po najvýznamnejšom predstaviteľovi karmelitánskej tradície a smerodajnom učiteľovi mystiky v katolíckej tradícii – Jánovi z Kríža a jeho kontemplatívnom učení o temnej noci duše. Obsahom praktickej časti bude prehlbovanie metódy pozornosti v súlade s duchovným odkazom „mystického učiteľa“ Cirkvi.

Lektorom vzdelávacieho cyklu je doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD.

Bližšie informácie o celom kurze nájdete na tomto linku.