Každoročné stretnutie seniorov a mládeže sídliska KVP rámci Mesiaca úcty k starším malo tentokrát tému STROM a DREVO. Zaujímavosti zo života lesa sprostredkovali a o kultúrny program sa postarali malí aj starší žiaci zo ZŠ Janigova. Pani učiteľka Valika Šmajdová so svojimi zverencami už po niekoľko rokov pripravuje zaujímavý program, ktorý vyvrcholí súťažou štyroch zmiešaných družstiev. Ich výtvory potom zdobia priestory knižnice. Miestny úrad KVP, ktorý je spoluorganizátorom pravidelne zabezpečuje pohostenie pre zúčastnených, ako aj odmeny pre súťažiacich a vystupujúcich.