Ďalší workshop z cyklu ” Kreativita nielen pre ženy” sme pripravili spolu s Ing. Gabrielom Miklósim a bol venovaný plastickej maľbe.