Tento týždeň sa niesol v znamení kultúry a tradícií maďarskej menšiny. Záujemcom sme ponúkli výstavu, koncert i návštevu Máraiho domu. Projekt podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.