Projekt Spoznajme sa sme zavŕšili týždňom venovaným židovskej menšine. Ich kultúru a tradície sme spoznávali i prostredníctvom jidiš prísloví a porekadiel počas podujatia spojeného so zapaľovaním chanukových sviečok, ochutnávky chanukových dobrôt a pri tónoch klezmer hudby. Projekt podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.