Už tradične sa v pobočke na sídl. KVP stretáva komunita seniorov s mládežou sídliska. Doteraz vždy v rámci Mesiaca úcty k starším (október). Hlavným organizátorom je vždy mestská časť Sídlisko KVP, ktorá zabezpečuje finančnú stránku. Z obľúbenosti podujatia vyplynul návrh stretávať sa 2x ročne.  Prvé jarné stretnutie sa konalo 27. marca 2018. Zamerané bolo na blížiace sa veľkonočné sviatky a jar v prírode. Téma prírody býva doménou žiakov ZŠ Janigova, ktorá sa hrdí krásnym prírodným átriom v areáli školy.  Pretože k stretnutiam patrí neodmysliteľne aj súťaž, hneď pri príchode sa vytvoria 4 zmiešané družstvá. Každé z nich má svoj podporný tím.  Program väčšinou pozostáva z časti knižničnej – široká škála literatúry k aktuálnej téme umožňuje pohľad na ňu z viacerých uhlov a býva základom súťažných otázok. Časť, ktorú pripravujú mladí je vlastne prezentáciou ich bohatých školských i mimoškolských aktivít. Rôzne kultúrne vložky ale i spomienky starších na časy minulé robia program pestrejším a príťažlivejším.  Stretnutia obyčajne vyvrcholia občerstvením a pri odchode – pre spomienku – obdarovaním každého účastníka malo pozornosťou.