Od 15.marca 2018 sa začal Kurz regionálnej výšivky v rámci pilotných vzdelávacích aktivít projektu Knižnice pre vzdelávanie 50 plus podporeného v programe ERASMUS+. Kurz pozostáva z 10 stretnutí, na ktorých sa účastníci naučia techniku hladkovania, využívaním tradičných vzorov v tradičných farbách, akými sa zdobili odevy a bytové textílie v Myslave. Na 4.stretnutí boli viditeľné už prvé pokroky účastníkov a téma zaujala aj regionálne vysielanie RTVS.