Ľanové a bavlnené fantázie autoriek Márie Tomisovej a Márie Čerevkovej, boli sprístupnené širokej verejnosti 19.marca 2018. Spevom a radosťou z pohybu ozvláštnil malú slávnosť svojim vystúpením Detský foklórny súbor Hanička, pod vedením Márie Sakáčovej. Výstava symbolicky pripomína blížiace sa Veľkonočné sviatka a potrvá do 16.apríla 2018.