Hradné kuchyne a šľachtické stravovanie, postavenie žien v ranom novoveku, ale aj ďalšie zaujímavé témy rezonovali počas besedy s historičkami Tünde Lengyelovou a Diana Duchoňovou. Podujatie, ktoré sa konalo 15. marca, malo mimoriadny úspech vďaka pútavému rozprávaniu oboch hostiek. Hudobne ich sprevádzala skupina Ingrici. Projekt 1+1 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.