26.02.2020 – 30.03.2020

Klub je pokračovaním vzdelávania 50 plus, ktoré začalo v rámci projektu programu ERASMUS+, vznikol ako prirodzené vyústenie pilotného vzdelávacieho cyklu Nádej v umení. Klub sa venuje neformálnemu vzdelávaniu dospelých na poli umenia. Na jednotlivých stretnutiach sa zoznamujú s rozličnými umeleckými smermi, technikami a lektormi. Špecifikami tohto typu vzdelávania sú autenticita, flexibilita a interaktivita, zachovaná počas celého procesu. Členky klubu majú vždy dostatočný priestor na interakciu a praktické skúšanie všetkého, čo im je predstavené v úvodnej časti stretnutia.

Po 3 rokoch existencie sa predstavujú členky klubu samostatnou výstavou, kde návštevníci knižnice môžu vidieť ich práce. Od rôznych výtvarných techník až po tvorbu drobných ozdobných predmetov.

Výstava v pobočke VKJB na Terase potrvá od 26. februára  do 30. marca 2020 a prístupná bude v pracovných dňoch vo výpožičných časoch.