Knižnica Jána Bocatia na čitateľov nezabúda ani v mimoriadnej situácií

Pozýva aj do Virtuálnej knižnice

Košický samosprávny kraj sa snaží v čase mimoriadnych opatrení súvisiacich so šírením koronavírusu priniesť kultúru ľuďom až domov. Nakoľko všetkých 23 župných kultúrnych zariadení je aktuálne zatvorených, mnohé z nich pripravili virtuálne prehliadky alebo kreatívne aktivity, ktoré je možné robiť aj pohodlia domova. „Snažili sme sa riadiť heslom, že ak ľudia neprídu za kultúrou, príde kultúra za nimi. Virtuálne prehliadky a výstavy pre verejnosť pripravilo deväť župných organizácií, ďalšie realizujú online workshopy, kreatívne úlohy pre deti, či čítania rozprávok vysielané naživo na sociálnych sieťach. Teší nás, že aj počas tejto mimoriadnej situácie hľadáme riešenia, ako si vzájomne pomôcť a myslieť dopredu,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Do aktivít sa zapojila aj Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach (VKJB). Všetkým záujemcom o literatúru a umenie prináša možnosť stretnúť sa so svojimi obľúbenými autormi a to prostredníctvom videozáznamov z literárnych besied, ktoré vznikali v rámci projektu 1+1.   Videá sú voľne dostupné na youtubovom kanáli knižnice. Čitatelia tu nájdu rozhovory so spisovateľkami Janou Pronskou, Katarínou Gillerovou, prozaikom Jánom Púčekom, historičkou Tünde Lengyelovou, cestovateľom Svetozárom Krnom, stand-up komikom Martinom Hatalom a mnohými ďalšími zaujímavými hosťami.

Vďaka spolupráci s Městskou knihovou v Praze VKJB ponúka stiahnutie elektronických kníh v češtine zdarma. V ponuke je viac ako tisíc e-kníh, ktoré si záujemcovia môžu stiahnuť v niekoľkých formátoch cez online katalóg Verejnej knižnice Jána Bocatia. Dostanú sa k ním cez web stránku knižnice www.vkjb.sk, prekliknutím do online katalógu a odklikom na položku „odkazy“ v hornom ponukovom riadku. Výberom položky „elektronické knihy – Městská knihovna v Praze“ sa dostanú do virtuálnej knižnice a môžu vyberať. Stiahnutie elektronických kníh vo vybranom formáte umožní pohodlné čítanie v čítačkách, smartfónoch, notepadoch, či počítačoch. V ponuke je poézia, próza, dráma aj odborná literatúra. V češtine si možno prečítať diela známych českých autorov i svetových klasikov.

Knižnica pozýva aj na virtuálnu prehliadku výstavy Prvý dotyk so slobodou, ktorá vznikla  pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie. Jej cieľom je osloviť najmä mladú generáciu, ale aj širokú verejnosť a predostrieť netradičným spôsobom kontext Nežnej revolúcie a udalostí novembra 1989. Netradičné poňatie výstavy s komiksovými prvkami návštevníkom ponúka zaujímavé dokumenty z archívov hlavných partnerov. Sú nimi Košický samosprávny kraj, Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Ústav pamäte národa a Rozhlas a televízia Slovenska. Prehliadku si je možné spustiť na počítači s odborným výkladom lektora vďaka audio sprievodcovi. Dostupná je na stránke Verejnej knižnice Jána Bocatia cez link http://www.nezna.3-d.sk/.

Kompletný prehľad o aktivitách krajských kultúrnych zariadení nájdete aj na webe Košického samosprávneho kraja.