Aj váš hlas môže rozhodnúť.

Milí čitatelia, pomôžte nám vytvoriť atraktívny priestor na stretávanie rôznych komunít v  našej pobočke KVP.

Vďaka iniciatíve o.z. Priatelia knižnice Jána Bocatia v Košiciach sa uchádzame o hlasy v rámci druhého ročníka participatívneho rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP. V kategórii občiansky projekt je nominovaný aj projekt Klubovňa v pobočke KVP. Jeho cieľom je vytvoriť priestor na stretávanie, vzdelávanie a komunitné aktivity pre rôzne skupiny obyvateľov sídliska KVP v priestoroch knižnice. Realizáciou projektu získame priestor, ktorý bude svojou variabilitou zodpovedať potrebám komunít, ktoré sa tu budú stretávať.

Aj vy môžete rozhodnúť, či sa zrealizuje. Stačí ak kliknete na web https://sidliskokvp.hlasobcanov.sk/ a v kategórii občiansky projekt vyberiete ten náš. Hlasovať môžete cez 1 telefónne číslo len RAZ. Hlasovanie je bezplatné a prebieha do 15. novembra 2021.

Vopred ďakujeme za každý jeden hlas.