Literárny e-magazín VKJB získal Cenu Slovenskej asociácie knižníc

 Otvorenie Týždňa slovenských knižníc, ktorému patria prvé marcové dni, je spojené s udelením výročnej Ceny Slovenskej asociácie knižníc (SAK) za mimoriadny počin knižnice. Výročnú cenu „SAKAČIK“ získala   Verejná knižnica Jána Bocatia (VKJB) za projekt s celoslovenským dosahom  literárny e-magazín Knihy na dosah.

Knižnica projekt realizuje od roku 2017. Portál sa teší rastúcej popularite, ročne si ho pozrie viac ako 40 tisíc návštevníkov.   Dostupný je cez doménu www.knihynadosah.sk a prostredníctvom webstránok viacerých slovenských knižníc. Aktuálne ponúka viac ako 400 príspevkov o aktuálnom dianí na slovenskej a svetovej literárnej scéne, recenzie, rozhovory, knižné tipy, pôvodnú umeleckú tvorbu – prózu, poéziu, komiks. Na tvorbe obsahu knižnica Jána Bocatia spolupracuje s viac ako 120 renomovanými autormi a dáva priestor aj začínajúcim autorom. Takto propaguje knihy a čítanie zaujímavou a dostupnou formou s využitím najnovších technológií. Knihy na dosah majú vlastné ISSN, čím sa klasifikujú ako regulárny internetový časopis.

Prínosom projektu Knihy na dosah je inovatívna, kreatívna a širokospektrálna forma propagácie kníh, čítania a knižníc. V rámci aktivít slovenských knižníc je táto iniciatíva jedinečná, pretože spomedzi všetkých portálov, ktoré sa na Slovensku venujú literatúre, iba u e-magazínu Knihy na dosah je autorom a realizátorom knižnica.

Projekt Knihy na dosah sa vyprofiloval ako zmysluplný a opodstatnený najmä v čase pandémie, keď knižnice prenášajú svoje aktivity do online priestoru. Aj vďaka portálu knižnica svojim čitateľom a verejnosti ponúka literárny zážitok a zároveň s nimi udržiava kontakt. Nové príspevky na portáli zverejňuje nepretržite, aj v súčasnosti obsah obohacujú stále nové diela. Magazín VKJB v súčasnosti  patrí medzi najčítanejšie slovenské portály venované literatúre.