Knižnicu otvárame 18. mája zatiaľ v obmedzenom režime

Milé čitateľky, milí čitatelia,

s radosťou vám oznamujeme, že našu knižnicu opätovne otvoríme v pondelok 18. mája, avšak v obmedzenom režime. Keďže naďalej pretrváva mimoriadna situácia, musíme rešpektovať Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, ako aj odporúčania Slovenskej národnej knižnice k otváraniu knižníc. Našim cieľom je chrániť vaše a naše zdravie, preto vás žiadame o pochopenie.

Prikladáme odpovede na vaše najčastejšie otázky, podľa aktuálnej situácie ich budeme dopĺňať.

Ktoré pracoviská Verejná knižnica Jána Bocatia otvára od 18. mája a aký bude otvárací čas?

Centrálna požičovňa na Hviezdoslavovej 5, pobočka na sídlisku KVP na Hemerkovej 39, hudobné oddelenie na Hlavnej 48. Otvárací čas v pondelok, stredu a štvrtok je od 10:00 do 17:00, v piatok od 8:00 do 15:00, v utorok je zatvorené (sanitačný deň). Dôležité: knižnica bude vždy od 12:00 do 13:00 zatvorená pre dezinfekciu priestoru.

Bude možný voľný vstup do priestoru knižnice? Ako je riešené požičiavanie kníh?

Voľný vstup do knižnice nebude možný. Na určených miestach pri vstupe od vás budeme preberať požičané knihy a vydávať vám tie knihy, ktoré si vopred objednáte predovšetkým cez náš online katalóg. Možnosť objednať si knihy vopred bude prístupná od pondelka 18. mája. Katalóg je dostupný cez web stránku knižnice. Čitatelia, ktorí doposiaľ nevyužívali túto možnosť výpožičiek, musia mať platnú registráciu, na základe ktorej sa môžu následne prihlásiť do svojho konta s uvedením čísla svojho čitateľského preukazu. O tom, že sme vaše knihy pripravili a vy si ich už môžete vyzdvihnúť, vás budeme informovať cez sms správu alebo e-mailom.

Mám požičané knihy po termíne vrátenia. Budem platiť sankčný poplatok?

Vytváranie upomienok počas zatvorenia knižnice bolo zastavené. Na už zaslané upomienky do výšky 1,50 € vrátane (1. – 3. upomienka) platí generálny pardón.

Platnosť čitateľského preukazu mi skončila tesne pred/počas zatvorenia knižnice. Chcem si požičať knihy rezervované cez e-katalóg. Ako je riešené predĺženie členstva?

Členstvo bezplatne predĺžime do 30. júna 2020 všetkým čitateľom. Požičať si knihy však budú môcť iba tí čitatelia, ktorí nemajú upomienky z obdobia pred vznikom mimoriadnej situácie.

Ak chcem knihy iba vrátiť a nateraz si žiadne nepožičiavať, môžem využiť bibliobox?

Áno, bibliobox bude umiestnený pred vstupom do Centrálnej požičovne na Hviezdoslavovej 5. Knihy do neho môžete vkladať počas pracovných dní, nie však cez víkendy. Dôležité – bibliobox v OC Aupark nie je dostupný.

Kedy budú otvorené ďalšie pobočky knižnice?

V súčasnej pretrvávajúcej mimoriadnej situácii platia nariadenia, ktoré nie je možné splniť na všetkých našich pracoviskách pre ich dispozičné riešenie. Otváranie ďalších pobočiek závisí najmä od ich uvoľňovania zo strany centrálnych orgánov.

Budú požičané knihy bezpečné?

Všetky knihy, ktoré nám čitatelia vrátia, poputujú do 5 dňovej karantény a až po jej ukončení ich budeme požičiavať, čo zaručí ich úplnú bezpečnosť.

Ktoré služby zatiaľ nebudete poskytovať?

Musíme rešpektovať nariadenia centrálnych orgánov, preto do odvolania nebude možné používať čitáreň, študovňu, prístup na internet, medziknižničnú výpožičnú službu ani rešeršné a reprografické služby.

Dear readers,

from the 18 May 2020, the Public Library of Jan Bocatius in Košice will provide its services in a limited mode at its workplaces – the Central Library, the Music Department and the KVP Branch Office. Some services, such as access to reading room, study rooms, using the internet or wifi, are unavailable until further notice. Thank you for your understanding.