V roku 2023 sa uskutoční už 11. ročník súťaže Kolorit slovenského ornamentu.

Jej poslaním je rozvíjať a zachovať ľudovú ornamentiku, podporiť záujem kultúrnej verejnosti o túto formu umenia, vytvárať nové podnety na výtvarný prejav a podporovať výtvarné talenty. Súťaže sa môžu zúčastniť deti materských a základných škôl, študenti stredných aj vysokých škôl, dospelí až do seniorského veku. Ak máte záujem zúčastniť sa, pozrite si propozície a prihlášku.

Propozície súťaže

Prihláška