Prednáška Pavla Buráka na tému Košické deportácie 1944, konaná dňa 28.5.2019 na regionálnom oddelení VKJB.