Poslednú májovú stredu (29.5.) bola muzikoterapia venovaná dobrému spánku. Počúvanie pokojnej hudby môže ovplyvniť spánok v troch etapách. Zrýchli sa proces zaspávania, spí sa dlhšie a spánok nie je prerušovaný. Účastníci štvrtého stretnutia muzikoterapie najskôr pomocou farbičiek a obrázkov, popísali aký je ich spánok. Potom sa v ľahu na karimatkách naučili techniky uvoľnenia, relaxácie a naladenia sa na kvalitný spánok. Pomáhala im v tom relaxačná hudba. No v závere sa hudobným salónikom niesla hudba vytvorená len jednoduchými hudobnými nástrojmi samotnými účastníkmi.