V dňoch 30. a 31. mája sa v priestoroch Centrálnej požičovne Verejnej knižnice J. Bocatia študenti Strednej priemyselnej školy dopravnej v Košiciach zúčastnili workshopu, ktorého názov už naznačuje dramatický charakter aktivity. Bol zameraný na tému ľudských práv, najmä slobody prejavu a rozvíjal mediálnu gramotnosť. Dotýkal sa problematiky cenzúry a autocenzúry v dobe normalizácie. Počas workshopu sa skupina študentov ocitla v období 80. rokov minulého storočia. Prevzali na seba charaktery postáv, ktoré odporovali alebo sympatizovali s režimom. Prežili dve ilegálne schôdzky, na ktorých pripravili vlastné samizdaty a vyskúšali si tiež, aké je to byť vypočúvaný ŠtB. Charaktery postáv, ktoré na workshope študenti hrali, čerpajú zo skutočných príbehov ľudí. Okrem tejto zážitkovej časti sa prostredníctvom výkladu lektoriek Terezy Michalovej a Márie Harmaňošovej z občianskeho združenia Post Bellum, zoznámili so situáciou v Československu v dobe, do ktorej spadá príbeh, ktorý rozohrali. Udalosti a dobu, v ktorej sa ocitli, ešte umocnila v tom čase zakázaná hudba a krátke animované príbehy osvetľujúce historické udalosti pred novembrom 1989.