Klub Nádej v umení sa v dňoch 20. -21. februára na svojom stretnutí venoval plastickej maľbe. Pod vedením jednej z členiek, pani Danky Kubíkovej, začali vytvárať z obyčajného tmelu na ešte obyčajnejšom kartóne plastické obrázky. Väčšina si vybrala motív svojich obrázkov v oblasti botaniky a na ich kartónoch rozkvitli kvety. No boli aj také, ktoré našli inšpiráciu v živočíšnej ríši a tak sa na kartónovom podklade objavil motýlik alebo jašterička. Zaujímavo vyzeralo aj mihotajúce sa slnko, dielko jednej z členiek klubu. Na ďalšom stretnutí tieto plastické obrázky získajú farby. Na tomto stretnutí si členky klubu zvolili tiež svoju vedúcu. V hlasovaní sa ňou jednomyseľnou voľbou stala pani Beatrice Škrabeková.