Prednáška Dejepisného spolku v Košiciach na tému Pôrodníctvo na východnom Slovensku v novoveku (1734 – 1815). Podujatie sa uskutočnilo v rámci Týždňa slovenských knižníc 5. marca 2019 o 16:00 na regionálnom oddelení. Prednášajúci Mgr. Vavrinec Žeňuch zo Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, predstavil význam a činnosť pôrodných babíc v 18. a na začiatku 19. storočia na území východného Slovenska, so zvláštnym zreteľom na Užskú župu.