Výstava Labyrint sveta, nazvaná podľa najznámejšieho diela Jana Amosa Komenského, bola slávnostne otvorená v centrálnej požičovni VKJB 8. septembra 2021. Je jedným z prvých podujatí Dní českej kultúry  2021.

20 bannerov s nadčasovými pasážami  Komenského textu doplnených  kolážovými ilustráciami českého grafika Miroslava Huptycha, prenesie diváka do mesta, ktorým putuje hlavný hrdina Komenského diela.  Výstavu, ktorá potrvá do 4. októbra,  otvorila predsedníčka Českého spolku v Košicích MUDr. Dagmar Takácsová.