Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach pozýva začínajúcich autorov – básnikov a prozaikov na stretnutie literárneho klubu KOLIK. Stretnutie sa bude konať vo štvrtok 16. septembra 2021 o 16:30 v centrálnej požičovni knižnice na Hviezdoslavovej ul. 5.

Tešíme sa na vás a vašu tvorbu.

Podujatie bude prebiehať v režime očkovaní, preto si prosím pripravte potvrdenie o očkovaní.