Labyrint sveta –  výstava

V Labyrinte sveta a raji srdca, najznámejšom diele Jána Amosa Komenského, putuje hlavný hrdina mestom, ktorého podoba slúži autorovi ako alegorický obraz sveta.

Kurátor výstavy Jaroslav Anděl vybral nadčasové pasáže Komenského textu a inšpiroval nimi českého grafika Miroslava Huptycha, ktorý ich doplnil kolážovými ilustráciami. Divák sa tak na chvíľu stane pútnikom Komenského svetom a účastníkom jeho príbehu. Táto účasť prepája rôzne časové a významové roviny, a tak obohacuje realitu o nové významy a zároveň aktualizuje myšlienkové dedičstvo Jána Amosa Komenského v roku 350. výročia jeho úmrtia, ktoré sme si pripomenuli v roku 2020.

Výstava vznikla v spolupráci s Veľvyslanectvom ČR a s Českým centrom v Bratislave. Český spolek v Košiciach, ako organizátor Dní českej kultúry 2021 ju v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia  v Košiciach zaradil do programu tohto jediného festivalu českej kultúry na Slovensku.

Výstava je prístupná v priestoroch centrálnej požičovne Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach medzi od 8.9. do 4.10. 2021 vo výpožičnom čase knižnice.