Študenti večernej prípravnej školy pre dospelých v New Yorku, prišli z rôznych krajín Európy a celého sveta. Sú to prisťahovalci, ktorí čelia obrovskej výzve: osvojiť si  jazyk svojej novej vlasti. Hviezdou triedy je Hyman Kaplan, študent poľského pôvodu, ktorý je nesmierne cieľavedomý, snaživý, nikdy nechýba, stále píše úlohy. Na druhej strane však sám dokáže vyrobiť viac chýb, ako zvyšok celej triedy. Na svoju obranu dokáže rozprúdiť debatu, v ktorej ostatní študenti vyrobia ešte viac chýb…. Z toho pramení doslova ohňostroj slovných hier a večné zúfalstvo ich učiteľa pána Parkhilla, ktorý sa musí obrniť obrovskou dávkou trpezlivosti a tolerancie. Či je pán Kaplan príliš nechápavý, so sklonom všetko si komplikovať  alebo príliš chytrý sa nedozvieme ani my, ani pán učiteľ…

Láskavý, humorný príbeh plný  skomolenín a jazykových prešľapov vyšiel v geniálnom preklade Antonína Přidala.

Knihu odporúča: Katarína Tamášová

Kniha v našom katalógu