Mestská časť Košice – Nad jazerom poskytla našej pobočke č. 11 Nad jazerom dotáciu vo výške 200 €.

Za uvedený príspevok sme nakúpili 20 nových kníh, ktoré nájdete v tomto zozname a čerstvo už aj v našej pobočke.

Ďakujeme za finančnú podporu a spolu s Mestskou časťou Košice – Nad jazerom prajeme čitateľom príjemné letné čítanie.